Release december, januari en februari 2019

Inschrijving opmerking zichtbaar bij conceptfacturen

Opmerkingen die geplaatst zijn bij de inschrijvingen worden getoond bij conceptfacturen. Een belangrijke mutatie die doorgevoerd dient te worden op de factuur kan zo gemakkelijk ingezien worden.

Conflictmeldingen verbeteren

Conflicten zoals een dubbele docentplanning worden op bepaalde schermen weergegeven met een rode vlag. Vanaf nu kun je boven deze vlag zweven met de muis en er verschijnt een blok tekst met informatie over het conflict.

Factuurregels volgorde

Het is mogelijk om bij conceptfacturen de volgorde van factuurregels aan te passen. Dit kan vooral handig zijn wanneer er een factuurregel achteraf wordt toegevoegd.

De schermen die hier onder vallen beschikken nu over meer zoekvelden. Ook zijn de filters logischer ingedeeld.

Bulk inschrijvingen

Bij Planning ➜ Cursus tabblad inschrijvingen is nu de mogelijkheid toegevoegd om bulk inschrijvingen te verwerken.

Verbeteringen

 • Certificaten: overzicht scherm is versneld;
 • Exact app uitgebreid / verbeterd;
 • Filter “afgehandeld” werkt nu correct;
 • Keuzelijsten duidelijker weergeven in exports;
 • Personen en bedrijven overzicht scherm uitgebreid met een kolom e-mailadres;
 • Aantal termen verandert om te verduidelijken;
 • Factuur betaaltermijn kan nu ingevoerd worden onder Instellingen ➜ account;
 • Inschrijfoverzicht heeft een nieuwe filter “cursusdatum”;
 • Export inschrijvingen aantal persoonsvelden aan toegevoegd;
 • In te vullen presentielijst heeft een kolom “geboortedatum” gekregen;
 • Mails die aan Viper365 worden verstuurd waarbij Viper365 in de BCC staat komen nu aan;
 • Verschillende beveiligingsupdates toegevoegd om Viper365 beter te beschermen;
 • Stabiliteit verbeteringen, Viper365 zal gemiddeld genomen vlotter zijn met laden.

Nieuwe samenvoegvelden (voor op het Word-sjabloon)

Facturatie velden

VrijVeld1
VrijVeld2
VrijVeld3
VrijVeld4
VrijVeld5
TotaalEx (totaal bedrag excl. btw)

Certificaat velden

(varianten op bestaande velden, maar hier wordt de maand voluit beschreven)

DatumGeldigTotMaandVoluit
DatumBehaaldMaandVoluit
Inschrijving.Cursist.GeboortedatumMaandVoluit