Functionaliteiten

Voor het ontdubbelen van zowel personen als bedrijven is een Viper app beschikbaar. Neem contact op met ons om deze voor uw omgeving te activeren. Bekijk de artikelen Personen ontdubbelen en Bedrijven ontdubbelen voor gebruik van de apps.

Het is niet mogelijk om personen te verwijderen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan in Viper een persoon wel worden geanonimiseerd. Het scherm hiervoor is te vinden onder Beheer ➜ Instellingen ➜ Personen vergeten. Deze functie zet de persoon op inactief en past zijn of haar gegevens zodanig aan dat deze niet naar de persoon zijn te herleiden. Directe persoonsgegevens worden altijd verwijderd. Dit is een onomkeerbare actie. Tevens kan een persoon altijd bij ons aangeven om inzage te krijgen in zijn of haar gegevens. Het bewaren van (geanonimiseerde) personen is van statistisch belang voor het systeem.

Koppelingen

Viper biedt koppelingen met onder andere Salesforce, Exact, SAP, Beaufort, ADP en Nmbrs. Neem contact op om de koppeling voor uw omgeving te activeren. Staat uw pakket er niet bij? Bespreek met ons de mogelijkheden.

Viper biedt koppelingen met onder andere Exact Online, Unit4, SnelStart en AFAS. Viper synchroniseert automatisch uw debiteuren en financiële mutaties. Eventueel worden de betalingen uit het boekhoudprogramma teruggestuurd naar de cursusadministratie. Neem contact op om de koppeling voor uw omgeving te activeren. Staat uw boekhoudpakket er niet bij? Bespreek met ons de mogelijkheden.

Ja dat kan. Neem contact op om de koppeling voor uw omgeving te activeren. Koppelen met een vergelijkbaar systeem? Bespreek met ons de mogelijkheden.