Bedrijven importeren

Gebruik de importfunctie om bedrijven vanuit een Excelbestand te over te zetten naar Viper.

Waar te vinden?

  1. Klik in de menubalk op Relatie.
  2. Klap in de zijbalk het submenu Import open.
  3. Klik in het submenu op Bedrijven.

Het importbestand

Bedrijven worden geïmporteerd vanuit een Excelbestand. Klik op de link voorbeeld bestand in de infobalk op het importscherm om een template te downloaden met de gegevens die kunnen worden meegegeven.

Speciale velden

Naast velden voor de standaard bedrijfsgegevens zijn er ook enkele speciale velden.

ExtCode

Indien de bedrijven uit een extern systeem komen, vult u hier de unieke codes in die de bedrijven in dat systeem zijn toegekend. Indien geen codes bekend zijn, vul dan voor elk bedrijf een zelfgekozen unieke waarde in. Deze waarde wordt gebruikt om te voorkomen dat een bedrijf meermaals wordt geïmporteerd en er duplicaten ontstaan.

Let op!
De waarde bij ExtCode is dezelfde waarde die bij het importeren van personen kan worden opgegeven in het veld ExtBedrijfCode. Als deze waarden overeenkomen dan wordt de persoon aan het bedrijf gekoppeld.
Optioneel
Om bestaande bedrijven (met dezelfde ExtCode als een bedrijf in het importbestand) te overschrijven, kunt u gebruik maken van de geavanceerde importfunctie. Deze is te vinden onder BeheerGeav. import ➜ Bedrijven. Upload hier het importbestand, vink Bestaande bedrijven overschrijven aan en klik op Importeer bedrijven.

Bestaande bedrijven overschrijven

IsDebiteur

Dit veld geeft aan of een bedrijf een debiteur is. Vul hier een “1” in om aan te geven dat het bedrijf een debiteur is. Vervolgens kan in het veld ExtDebCode de code worden opgegeven waarmee het bedrijf in de financiële administratie bekend is. Dit vereenvoudigd de koppeling met financiële pakketten.

Importbestand controleren

Kies het importbestand en klik op Controleer Excelbestand om de gegevens door Viper te laten valideren. Viper doorloopt het importproces zonder daadwerkelijk gegevens op te slaan. Indien fouten zijn gevonden worden deze gemeld.

Als geen fouten meer worden geconstateerd is het bestand klaar voor de import.

Bedrijven importeren

Kies het importbestand en klik op Importeer bedrijven om de import te starten.

Klaar! De bedrijven zijn te vinden onder Relatie ➜ Bedrijven.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen