Cursus evalueren

Gebruik de evaluatiemodule binnen Viper om bij afronding van een cursus feedback te verzamelen van cursisten.

Dit artikel behandelt de volgende stappen:

  • E-mailsjablonen inrichten voor uitnodigingen en herinneringen.
  • Evaluatieformulier maken.
  • Evaluatie-uitnodigingen verzenden aan cursisten.
  • Herinneringsmails sturen.

E-mailsjablonen inrichten

Voor de uitnodigingen en herinneringen bij evaluaties dienen twee e-mailsjablonen te worden ingericht. Voor beide is een standaard e-mailsjabloon beschikbaar. Dit zijn Evaluatie Uitnodiging (cursus) en Evaluatie Herinnering.

U kunt de tekst van deze sjablonen wijzigen door op Details te klikken gevolgd door Wijzig.

Indien u per evaluatie verschillende uitnodigings- en/of herinneringsmails wilt verzenden dan klikt u op Nieuw om een e-mailsjabloon toe te voegen.

Koppelen aan inschrijvingen

Kies bij ‘Gekoppeld aan’ voor de waarde ‘Start Email Inschrijvingen’. Hierdoor kan het sjabloon worden gekozen bij het maken van een evaluatieformulier en kunnen er gegevens van de cursus en cursist worden toegevoegd aan de e-mail (klik hier voor de beschikbare velden).

In de tekst van het e-mailsjabloon dient een speciale link te worden opgenomen die naar het evaluatieformulier verwijst. Bij de standaard sjablonen is deze reeds toegevoegd achter de tekst ‘deze link’.

Voeg een activatielink toe aan nieuwe sjablonen door boven het tekstvak op te klikken en in de pop-up bij URL exact de waarde {BASEURL}{Variable ReturnUrl} in te vullen. Geef de link vervolgens een naam en klik op ‘Invoegen’.

Evaluatieformulier maken

Navigeer via het menu BeheerSjablonenEvaluatie naar het overzichtsscherm voor evaluatiesjablonen.

Klik op Nieuw om een evaluatiesjabloon toe te voegen.

Geef het evaluatiesjabloon een omschrijving en een titel. De titel komt bovenaan het evaluatieformulier te staan bij het invullen.

Kies bij e-mailsjablonen de gewenste sjablonen voor de uitnodigings- en herinneringsmails en klik op Opslaan om het evaluatie-sjabloon aan te maken.

Klik op de tab Vragen om vragen en tekstblokken toe te voegen aan het formulier. Tekstblokken kunnen worden toegevoegd voor een korte toelichting bij vragen of voor een inleidende/afsluitende tekst.

Tekstblok toevoegen

Klik op de knop Nieuw tekstblok om tekst toe te voegen aan het formulier.

Het volgnummer bepaalt de volgorde van vragen en tekstblokken binnen het formulier. Geef het tekstblok een omschrijving en vul de tekst in die u aan de cursist wilt tonen. Klik op Opslaan om het tekstblok toe te voegen aan het formulier.

Vraag toevoegen

Klik op de knop Nieuwe vraag.

Vul bij omschrijving de vraag in voor de cursist en selecteer vervolgens bij type de invoer die verwacht wordt. Dit kan zijn een waarde van 1 tot 10, ja/nee, onvoldoende t/m uitstekend of een open antwoord. Klik ten slotte op Opslaan om de vraag toe te voegen aan het formulier.

Evaluatie-uitnodigingen verzenden

Om cursisten uit te nodigen een evaluatie in te vullen dient eerst een evaluatiesjabloon te worden gekoppeld aan het cursussjabloon van de betreffende cursus.

Navigeer via de cursus of het menu BeheerSjablonenCursus naar het cursussjabloon en selecteer onder het kopje Instellingen het gewenste evaluatiesjabloon.

Als het evaluatiesjabloon is gekoppeld kunnen de uitnodigingen worden verzonden. Doe dit via de tab Inschrijvingen bij de cursus.

Selecteer de cursisten waarvoor u de evaluatie-uitnodigingen wilt verzenden en klik op Aanmaken evaluaties. Er worden nu conceptmails aangemaakt.

De e-mails staan nu onderaan de tab E-mails bij de cursus klaar om te worden verzonden. Selecteer de e-mails en klik op Verzenden.

De cursisten ontvangen nu een e-mail met een link naar het evaluatieformulier.

Herinneringsmails sturen

Om herinneringen te versturen navigeert u via het menu naar EvaluatieEvaluaties.

Klik hier bij de betreffende cursus op Details en ga vervolgens naar de tab Cursisten.

Door op Stuur herinneringen te klikken wordt voor iedere cursist die nog geen herinnering heeft ontvangen een e-mail aangemaakt. Deze kunnen via het menu CommunicatieE-mailsConcepten worden verzonden.

Was dit artikel nuttig?