Hoe kan ik een persoon uit Viper verwijderen?

Het is niet mogelijk om personen te verwijderen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan in Viper een persoon wel worden geanonimiseerd. Het scherm hiervoor is te vinden onder Beheer ➜ Instellingen ➜ Personen vergeten. Deze functie zet de persoon op inactief en past zijn of haar gegevens zodanig aan dat deze niet naar de persoon zijn te herleiden. Directe persoonsgegevens worden altijd verwijderd. Dit is een onomkeerbare actie. Tevens kan een persoon altijd bij ons aangeven om inzage te krijgen in zijn of haar gegevens. Het bewaren van (geanonimiseerde) personen is van statistisch belang voor het systeem.

Leave A Comment?