Personen ontdubbelen

Viper biedt de mogelijkheid om personen te ontdubbelen. Voeg dubbele records uit de personentabel samen om het relatiebestand zuiver te houden en fouten te voorkomen.

Waar te vinden?

  1. Klik in de menubalk op Apps
  2. Vind in het overzicht van Geïnstalleerde apps de app met naam ViperApp Personen Ontdubbelen
Locatie personen ontdubbelen
Let op!
De ontdubbel app is niet standaard aanwezig in uw omgeving. Indien de app niet bij de geïnstalleerde apps staat, neem dan contact op om deze te laten toevoegen.

Instellingen voor het ontdubbelen

Klik bij de app op Instellingen om de regels te bepalen voor het ontdubbelen.

Ontdubbelregels

Bij het kopje Ontdubbelregels worden de regels gedefinieerd op basis waarvan de app de personen gaat vergelijken.

Ontdubbelregels

We maken hier een onderscheidt tussen 100% match regels en Waarschijnlijke match regels. Voor de 100% match regels zal de app de betreffende personen automatisch op de achtergrond (zonder tussenkomst van de gebruiker) samenvoegen. Voor de Waarschijnlijke match regels is een bevestiging van de gebruiker nodig, voordat de personen worden samengevoegd.

Voorbeeld
Personen met hetzelfde BSN-nummer zijn zeker gelijk en kunnen zonder verdere tussenkomst samengevoegd worden. Dit is een geschikte 100% regel. Personen met dezelfde achternaam, voornaam en geslacht zijn waarschijnlijk gelijk, maar veiliger is om de gebruiker de mogelijkheid te geven deze te controleren alvorens ze samen te voegen. Dit is een geschikte waarschijnlijke regel.

Door op de knop Nieuw te klikken kan een nieuwe regel worden toegevoegd.

Waarschijnlijke match

Geef onder het kopje Soort Regel aan welk type regel u wilt toevoegen.
Selecteer vervolgens onder het kopje Velden de gegevens waarop moet worden vergeleken voor deze regel.

Klik bij een toegevoegde regel op Wijzig om de regel aan te passen.

Veldregels

Onder het kopje Veldregels kan worden aangegeven welke velden door de app automatisch moeten worden overgezet naar de persoon die na het samenvoegen overblijft. Een leeg veld zal niet worden overgezet — mocht bij de overblijvende persoon hetzelfde veld wel gevuld zijn, dan blijft deze inhoud behouden. Klik op Opslaan om de selectie te onthouden.

Veldregels

Starten met ontdubbelen

Klik bij de app op Starten om naar het startscherm te gaan. Klik vervolgens op Start ontdubbelen om het ontdubbelen in gang te zetten.

Ontdubbelen starten

De app doorloopt eerst de personen waarvan zeker is dat ze dubbel zijn (100% match). Deze personen worden automatisch samengevoegd.

Vervolgens worden de personen doorlopen waarvoor extra controle van de gebruiker nodig is (waarschijnlijke match). Deze worden een voor een getoond, waarbij de gebruiker kan aangeven of ze samengevoegd dienen te worden of niet.

Controle waarschijnlijke match

Geef bij het samenvoegen aan welke velden moeten worden overgenomen. Hierbij wordt altijd samengevoegd naar de persoon die het langst in het bestand staat (linker record in het venster). Bij het samenvoegen worden alle gekoppelde gegevens (inschrijvingen, e-mails, acties, etc.) overgezet naar de persoon die overblijft.

Zijn alle personen doorlopen dan is het ontdubbelproces voltooid.

Ontdubbelen voltooid

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen